My post in another language- Swedish!

Detta är mitt inlägg på ett annat språk (Sweedish). Den reson att jagvalde detta språk är för att min familj har sitt ursprung i Sweeden. Minmormor är 100% Sweedish och min mamma är 50% som gör mig25%. I sjätte klass fick jag ge ett projekt om ett land, valde jagSverige jag tog i livsmedel från Sweeden och berömda objekt somden röda hästen. :)

This is my post in another language (Sweedish). The reson that I chose this language is because my family originated in Sweeden. My grandma is 100% Sweedish and my mom is 50% that makes me 25%. In sixth grade I had to give a project about a country, I chose Sweden I brought in foods from Sweeden and famous items like the red horse. 🙂

Challenge 3 activity 1

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *